IODA, z.s.

AKTUALITY

Zde naleznete informace o dění kolem IODA.cz

23. 2. 2018
Byly aktualizovány údaje ŘSD o mýtu a dopravních výkonech zpoplatněných mýtem - za 1/2018.
2. 2. 2018
Doplnili jsme údaje CDV o výši škod z dopravní nehodovosti - řada id 421
24. 1. 2018
Vložili jsme aktualizované údaje SŽDC o délce protihlukových stěn - řada id 649
16. 1. 2018
Vložili jsme nové údaje o délce protihlukových stěn u pozemních komunikací - řada id 648.
12. 1. 2018
Vložili jsme nová data ŘSD o mýtu - výnosy, dopravní výkon.
8. 1. 2018
Aktualizovali jsme dle pravidelných Souhrnných čtvrtletních výkazů MD údaje o přepravě zboží a osob.
8. 1. 2018
Vytvořili a naplnili jsme nové datové řady id 752, 753 a 754 - průměrný věk autobusů v kategoriích dle výkazu MD Dop 2-04.
27. 12. 2017
Doplnili jsme údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích - řady id 424, 453 a 455
27. 12. 2017
Zadali jsme nová data SDA o nově registrovaných a vozidelch vyřazených z CRV - řady id 729 až 731 a 747 a 748
27. 12. 2017
Doplnili jsme údaje o mimořádných událostech na dráze - řady id 741, 742 a 743
27. 12. 2017
Vložili jsme nové údaje ŘLP - řady id 633 a 634
27. 12. 2017
Vložili jsme nové údaje MPSV z Vyhlášky o cestovních náhradách - řady id 671 až 673 a 683 a ž 690
27. 12. 2017
Vložili jsme nové údaje z Rozpočtu SFDI na rok 2018 - řady id 123, 213, 650, 651 a 652
27. 12. 2017
Přidali jsme údaje České asociace pojišťoven o POV, HAV a pojištění majetku - řady id 623 až 626
22. 12. 2017
Doplnili jsme údaje o cenách autobusů dle MD ČR - řady id 570 a 571
22. 12. 2017
Doplnili jsme nové údaje SAP Auto o výrobě silničních vozidel - řady 640, 642 a 643
22. 12. 2017
Doplnili jsme nové údaje CCS o cenách PHM - řady id 51 a 52
7. 12. 2017
Aktualizovali jsme řadu id 469 - výši dotací na provoz veřejné dopravy.
7. 12. 2017
Doplnili jsme nová data ŘSD o mýtu za období 11/2017.
24. 11. 2017
Doplnili jsme nové údaje z Ročenky dopravní policie za rok 2016 - řady id 140, 141, 409, 416 a 425
24. 11. 2017
Doplnili jsme nové údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích - řada id 424
23. 11. 2017
Vložili jsme nové údaje SDA o počtu registrovaných a vyřazených vozidel - řady id 729, 730, 731, 747 a 748
22. 11. 2017
Doplnili jsme nové údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích - řady id 424 a 653
22. 11. 2017
Zaznamenali jsme nové údaje DI ČR o mimořádných událostech na železnici - řady id 741, 742 a 743
22. 11. 2017
Aktualizovali jsme data ŘLP o počtu pohybů ve FIR Praha a počtu pohybů na letištích - řaqdy id 633 a 634
22. 11. 2017
Aktualizovali jsme průměrné ceny PHM - řady id 50 a 51
22. 11. 2017
Vložili jsme nové údaje SAP o počtu vyrobených silničních vozidel v ČR - řady id 640, 642 a 643
22. 11. 2017
Vložili jsme nová data o výnosech z mýta a dopravních výkonech zpoplatněných mýtem.
27. 10. 2017
Doplnili jsme do IODA data z Ročenky dopravy 2016 z kapitoly VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
27. 10. 2017
Doplnili jsme do IODA data z Ročenky dopravy 2016 z kapitoly POHONNÉ HMOTY A ENERGIE.
27. 10. 2017
Doplnili jsme do IODA data z Ročenky dopravy 2016 z kapitoly NEHODOVOST V DOPRAVĚ.
18. 10. 2017
V kapitole DOPRAVNÍ PARK jsme vložili nové údaje za rok 2016.
17. 10. 2017
Vložili jsme nová data o dopravní infrastruktuře ČR - kap. Dopravní infrrastruktura, zdroj: Ročenka dopravy ČR
17. 10. 2017
Vložili jsme nová data o průměrných cenách motorové nafty ve vybraných zemích EU.
16. 10. 2017
Vložili jsme nová data o cenách CNG - datové řady id 52 a 53
16. 10. 2017
Zadali jsme nová data o přepravě a přepravních výkonech železniční, autobusové a silniční nákladní dopravy dle Souhrnných čtvrtletních výkazů MD ČR - kap. Doprava a přeprava
13. 10. 2017
Aktualizovali jsme všech 8 řad nazvaných Nákladový index ČESMAD, zdroj: FD ČVUT
10. 10. 2017
Vložili jsme nové údaje k mýtu, zdroj: ŘSD
3. 10. 2017
Vložili jsme nové údaje ŘSD o počtech a stavu mostních konstrukcí na pozemních komunikacích - řady id 14, 135 a 546
2. 10. 2017
Vložili jsme nová data z Výroční zprávy SŽDC za rok 2016 - řady id 569 (tržby), 507 (počet dopravců), 41 až 44 (rozsah infra), 127 (vyhýbky), 508 až 513 (výkony)
2. 10. 2017
Aktualizovali jsme ceny LPG - řada id 54, zdroj: LPG klub
27. 9. 2017
Nahráli jsme nová data SDA o registrovaných vozidlech - řady id 729 až 731 a 747 a 748
27. 9. 2017
Aktualizovali jsme data ŘLP o provozu na letištích a v prostoru FIR Praha - řady id 633 a 634
26. 9. 2017
Vložena nová data o nehodovosti na pozemních komunikaích - řady id 424, 653 a 655
26. 9. 2017
Zaznamenali jsme nové statistiky Drážní inspekce o mimořádných událostech na železnici - datové řady id 741, 742 a 743
26. 9. 2017
Vložili jsme nová data SAP o výrobě motorových a přípojných vozidel - datové řady id 639 až 643
26. 9. 2017
Vložili jsme nová data CCS o cenách N95 a MN - řady id 50 a 51
26. 9. 2017
Vložili jsme nová data o dopravních výkonech, cenách dopravních výkonů a dotacích ve VLD a ŽOD - řady id 583 až 592.
18. 9. 2017
Vložili jsme nová data o mýtu a dopravních výkonech zpoplatněných mýtem, zdroj: ŘSD
26. 7. 2017
Vložili jsme nové údaje ŘLP o poplatcích za řízení provozu a počtu zaměstnanců - datové řady 635, 636 a 740
26. 7. 2017
Vložili jsme nové údaje Finanční a Celní správy o výnosech z daní - datové řady id 601, 602 a 603
26. 7. 2017
Vložili jsme nové údaje o dotacích státu (MD ČR) na dálkovou ŽOD - řady id 691, 962 a nově i 749 a 750
26. 7. 2017
Doplnili jsme řadu Celkové dodávky vybraných petrolejářských výrobků pro trh ČR - id řady 600
26. 7. 2017
Vložili jsme nová data o výrobě silničních vozidel dle SAP - datové řady 640, 642 a 643
26. 7. 2017
Už máme v IODA nová data o cenách N95 a MN - datové řady 50 a 51
26. 7. 2017
Zadali jsme nová data SDA (dovozci automobilů) o registracích silničních vozidel - datové řady id 729, 730, 731, 747 a 748
26. 7. 2017
Doplnili jsme data o nehodovosti dle Policie ČR - datové řady id 424, 653 a 655
26. 7. 2017
Přidali jsme nová data Drážní inspekce o počtu mimořádných událostí, počtu usmrcených a počtu zraněných na železnici - datové řady id 741, 742 a 743
18. 7. 2017
Nahráli jsme nová data o mýtu a mýtem zpoplatněných dorpavních výkonech - čísla řad viz dříve.
13. 7. 2017
Doplnili jsme nová data ze čtvrtletních výkazů MD ČR o dopravě a přepravě osob a zboží - viz kap. Doprava a přeprava (silniční nákladní, autobusová a železničí doprava)
23. 6. 2017
Vytvořili jsme novou řadu id 748 Počet nových vozidel dle provozovatele registrovaných v CRV.
23. 6. 2017
Přibyla nová datová řada id 747 Počet nových vozidel registrovaných v CRV - pouze OA a LUV (dle paliva)
15. 6. 2017
Dle údajů SAP jsme aktualizovali data o výrobě silničních vozidel - řady id 640, 642 a 643
15. 6. 2017
Doplnili jsme nové údaje o výkonech a nákladech autobusových dopravců dle výkazů MD ČR č. 2-04 a 3-04, tj. datové řadfy id 595, 596 a 597.
15. 6. 2017
Doplnili jsme údaje České asociace pojišťoven - řady id 619, 620 a 621
15. 6. 2017
Aktualizovali jsme řady ČSÚ s údaji o HDP, počtu obyvatel, rozloze území, výši průměrné mzdy - řady id 437, 439, 460, 501 a 549.
15. 6. 2017
Doplnili jsme květnové údaje o registraci vozidel v CRV - řady id 729, 730 a 731.
15. 6. 2017
Prodloužili jsme řadu se sazbou spotřební daně z CNG - řada id 599
15. 6. 2017
Aktualizovali jsme hodnoty o mimořádných událostech na železnici - řady id 741, 742 a 743.
14. 6. 2017
Doplnili jsme ceny motorové nafty vybraných zemí EU (klíčové slovo při vyhledávání datový řad Eurostat)
9. 6. 2017
Vložili jsme nová data LPG klubu o cenách LPG - řada id 54.
9. 6. 2017
Nahráli jsme nové údaje o mýtu a příslušných dopravních výkonech. zdroj: ŘSD
5. 6. 2017
Vložili jsme nová data AVRI o obratu železničních podniků - řada id 638
5. 6. 2017
Aktualizovali jsme data RWE o cenách CNG - řady id 52 a 53
5. 6. 2017
Aktualizovali jsme data od zdroje Sdružení pro výstavbu silnic - řady id 725, 726 a 727.
30. 5. 2017
Doplnili jsme údaje CCS o průměrných cenách nafty a benzínu - řady id 50 a 51
30. 5. 2017
Vložili jsme nové údaje o výrobě vozidel - řady id 639, 640, 642 a 643, zdroj: SAP auto
30. 5. 2017
Aktualizovali jsme data Policie ČR o dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích - řady id 424, 653 a 655.
30. 5. 2017
Vložili jsme nová data o mimořádných událostech, počtu úmrtí a zraněních na železnici - řady id 741, 742 a 743, zdroj: DI ČR
30. 5. 2017
Vložili jsme nová data SDA o počtu registrovaných a vyřazených vozidel v CRV - řady id 729, 730 a 731.
30. 5. 2017
Aktualizovali jsme data o leteckém provozu ve FIR Praha a na vybraných letištích (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary) - id 633 a 634, zdroj ŘLP ČR.
18. 5. 2017
Nahráli jsme nová data o výši mýtného a mýtem zpoplatněných dopravních výkonech - klíčové slovo ve vyhledání datové řady: "mýto"
13. 4. 2017
Aktualizovali jsme údaje o ekonomických ztrátách z dopravní nehodovosti vypočtených CDV, v.v.i. - řada id 421
13. 4. 2017
Přibyla nová datová řada Délka pozemních komunikací - řada id 744.
13. 4. 2017
Aktualizovali jsme údaje o nákladovém indexu silniční nákladní dopravy - řady id 709-710, 713-715 a 718-720.
10. 4. 2017
Aktualizovali jsme data o mýtu (klíčové slovo pro vyhledání příslušných datových řad - mýto), zdroj: ŘSD
30. 3. 2017
Vložili jsme nové údaje ze souhrnných čtvrtletních výkazů MD za rok 2016 (silniční nákladní, autobusová a železniční doprava) - vybrané řady v kapitole Doprava a přeprava
27. 3. 2017
Doplnili jsme nová data ŘLP - řady id 633 a 634
23. 3. 2017
Vytvořili jsme 3 nové datové řady s údaji o mimořádných událostech (počet událostí, usmrcených a zraněných osob) na železničních drahách - řady id 741, 742 a 743
23. 3. 2017
Přidali jsme páro nových údajů o nehodovosti na pozemních komunikacích - řady id 424, 653 a 655
23. 3. 2017
Vložili jsme nové údaje o vývoji cen PHM dle CCS - řady id 50 a 51
23. 3. 2017
Zachytili jsme nové údaje z CRV - řady id 729, 730 a 731
20. 3. 2017
Aktualizovali jsme délku protihlukových stěn - řada id 649
17. 3. 2017
V databázi map přibylo cca 50 nových kousků :)
17. 3. 2017
Aktualizovali jsme datové řady s názvem "nákladový index ČESMAD" zachycující vývoj nákladů silničních nákladních dopravců.
16. 3. 2017
Nahráli jsme nová data o výši mýtného a mýtem zpplatněných dopravních výkonech - klíčové slovo ve vyhledání datové řady: "mýto"
16. 3. 2017
Právě jsme vyvěsili na IODu nová data o kompenzacích slev z jízdného - řady id 572 a 647
27. 2. 2017
Právě jsme doplnili nové údaje o cenách pohonných hmot ve vybraných evropských zemích - řady id 699 až 706, 734 a 735
27. 2. 2017
Přidali jsme nová data Sdružení automobilového průmyslu (SAP) o počtu zaměstnanců a jejich platech ve firmách sdružených v SAP - řady id 644 a 645
27. 2. 2017
Vložili jsme nové údaje SDA o počtu registrovaných vozidel - řady id 729, 730 a 731.
24. 2. 2017
Z výročních zpráv SŽDC za roky 2012 až 2015 jsme vyzobali údaje o počtu a délkách tunelů, mostů a výhybek - řady id 41 až 44 a 127
24. 2. 2017
Právě jsme zaktualizovali ceny CNG - datové řady id 52 a 53
24. 2. 2017
Doplnili jsme údaje za rok 2015 u řad id 691 a 692, tj. průměrnou dotaci na vlkm a dopravní výkon železniční dopravy objednávané státem
24. 2. 2017
Doplnili jsme spoustu nových údajů z Výroční zprávy SŽDC za rok 2015 o provozu na dráze (vlkm, hrtkm, tržby za použití tratí, podíly dopravců) - řady id 507 až 513 a 569
24. 2. 2017
Přibyla nová data o pohybech na letištích a ve vzdušném prostoru - řady id 633 a 634
24. 2. 2017
Přibyla nová datová řada o počtu zaměstnanců ŘLP - řada id 740
24. 2. 2017
Vložili jsme nové údaje o poplatcích ŘLP - řady id 635 a 636
24. 2. 2017
Vložili jsme nové údaje o nehodovosti na pozemních komunikacích - datové řady id 424, 653 až 655
24. 2. 2017
Zadali jsme údaje o cestovních náhradách a cenách pohonných hmot pro účely cestovních náhrad - řady id 671 atd.
24. 2. 2017
Aktualizovali jsme datové řady o spolku IODA - řady id 574 až 582 a 707.
24. 2. 2017
Aktualizovali jsme údaje o cenách PHM za 1/2017 - řady id 50 a 51
24. 2. 2017
Z důvodů výrazné změny metodiky SŽDC jsme ukončili sledování řad s cenami za použití dráhy - řady id 518, 519 atd.
21. 2. 2017
Zadali jsme nové údaje o výnosech z mýta a zpoplatněných dopravních výkonech - řady id 149 atd.
7. 2. 2017
Přidali jsme nová data MPO o čerpacích stanicích, řady id 17, 200, 202 a 203.
20. 1. 2017
Vložili jsme nové údaje ŘLP o leteckém provozu - řady id 633 a 634
20. 1. 2017
Vložili jsme nová data z CRV o počtu registrovaných vozidel - řady id 729, 730 a 731 (zdroj: CRV res. SAP auto)
20. 1. 2017
Vložili jsme nová data o nehodovosti za celý rok 2016 - řady id 434, 653 a 655 (zdroj: PČR)
10. 1. 2017
Aktualizovali jsmě řadu id 23, tj. délku dálnic a silnic zpoplatněných mýtem dle vyhlášky 434/2016 z dílny MD.
10. 1. 2017
Aktualizovali jsme všechny datové řady s údaji o výnosech mýta a zpoplatněných dopravních výkonech.
9. 1. 2017
Vložili jsme nové údaje o vývoji cen PHM - řady id 50 a 51
27. 12. 2016
Doplnili jsme nové údaje ŘLP o provozu v českém vzdušném prostoru a na vybraných českých letištích - řady id 633 a 634
27. 12. 2016
Vložili jsme nové údaje ze Souhrnných čtvrtletních přehledů o přepravě osob a zboží MD ČR - řady v kapitole Doprava a přeprava.
20. 12. 2016
Vložili jsme nové údaje o cenách LPG - řada id 54
20. 12. 2016
Aktualizovali jsme údaje v datových řadách kapitoly Ekonomické a jiné vybrané ukazatele / Dopravní sektor / Rozpočet SFDI - řady id 116, 216, 123, 651 a další
20. 12. 2016
Dle údajů ČSÚ jsme aktualizovali údaje o vývoji HDP - řada id 439
20. 12. 2016
Vložili jsme nová data o nehodovosti na pozemních komunikacích - řady id 424, 653 a 655
19. 12. 2016
Vložili jsme úřední cenu autobusu VLD (pro rok 2017) dle Cenového věstníku MF ČR - řada id 573 ( http://data.ioda.cz/#ds=573s_all-all )
19. 12. 2016
Vložili jsme nová data SDA o počtu nově registrovaných a vyřazených vozidel - řady id 729, 730 a 731
19. 12. 2016
Vložili jsme nové údaje SAP ČR o výrobě silničních motorových vozidel v ČR - řady id 640, 642 a 643.
19. 12. 2016
Vložili jsme nové údaje ŘSD o výnosech z mýta a zpoplatněných dopravních výkonech - řady s názvem "výnosy z mýta" a "dopravní výkony zpoplatněné mýtem".
19. 12. 2016
Vložili jsme nové údaje o cenách CNG - řady id 52 a 53 (zdroj: RWE)
19. 12. 2016
Vložili jsme nové údaje CCS - řady id 50 a 51
5. 12. 2016
Vložili jsme nové (úřední) ceny autobusů pro stanovení maximální výše přiměřeného zisku dopravců - řady id 570 a 571.
2. 12. 2016
Zadali jsme nová čísla o nehodovosti na pozemních komunikacích dle PČR - datové řady id 424, 653 a 655
2. 12. 2016
Vložili jsme nová data o leteckém provozu do řad id 633 a 634.
2. 12. 2016
Lehce jsme korigovali podobu webu vyrocenky.cz (zkrácení oken s institucemi a dokumenty, nové logo IODA, mezera na konci stránky)
2. 12. 2016
Lehce jsme korigovali podobu webu vyrocenky.cz (zkrácení oken s institucemi a dokumenty, nové logo IODA, mezera na konci stránky)
28. 11. 2016
Aktualizovali jsme údaje za 2. a 3.Q 2016 v datových řadách nazvaných Nákladový index ČESMAD s indexy vývoje náklasů silničních dopravců - iQ a iB.
23. 11. 2016
Vložili jsme nová data do řady id 568 - Nebezpečnost pozemních komunikací.
8. 11. 2016
Nahráli jsme nová data do datových řad s názevem Výnosy z mýta a Dopravní výkony zpoplatněné mýtem. Zdroj: ŘSD
2. 11. 2016
Vložili jsme nové údaje CCS o cenách MN a N95 - řady id 50 a 51.
1. 11. 2016
Začali jsme vkládat data do nejrozsáhlejší kapitoly Doprava a přeprava. Nově do řad id 193 až 196 a 273 až 278.
1. 11. 2016
Z dat Ročenky dopravy 2015 jsme zkompletovali datové řady v celé kapitole Nehodovost v dopravě.
31. 10. 2016
Zadali jsme nová data o nehodovosti na železnici - řady id 205, 206 a 408. Už dle nového webu MD...
26. 10. 2016
Vložili jsme údaje do dalších 20 datový řad, tentokrát v kapitole Dopravní park - kap. Letecká doprava, dále kap. Srovnání základních ukazatelů - mezi regiony ČR a se zeměmi EU.
25. 10. 2016
Aktualizovali jsme údaje v 75 řadách kapitoly Ekonomické a jiné vybrané ukazatele, které vyplývají z Ročenky dopravy 2015. V DB je nyní evidováno přes 82 000 čísel.
25. 10. 2016
Aktualizovali jsme datové řady id 633 a 634 - údaje o leteckém provozu v ČR.
18. 10. 2016
Aktualizovali jsme data PČR o nehodovosti - řady id 424 (počet nehod), id 653 a 655 (počet usmrcených osob)
18. 10. 2016
Doplnili jsme průměrné ceny motorové nafty ve vybraných zemích EU dle Eurostatu - řady id 699 až 706, 734 a 735
17. 10. 2016
Dle dat v Ročence dopravy 2015 jsme doplnili data v kapitole Vliv dopravy na životní prostředí (řady id 429 a 430).
17. 10. 2016
Dle dat v Ročence dopravy 2015 jsme doplnili data v kapitole Pohonné hmoty a energie (řady id 604, 627 a 628).
14. 10. 2016
Aktualizovali jsme řadu id 545 - předepsané mýtné.
14. 10. 2016
vložili jsme nová data SAP o výrobě motorových vozidel v ČR - řady id 640, 642 A 643
10. 10. 2016
Vložili jsme nová data o výnosech z mýta a dopravních výkonech zpoplatněných mýtem dle ŘSD.
10. 10. 2016
Aktualizace dat o železniční přepravě - historická data v řadách id 666 a 667, 318, 320 a 32.
7. 10. 2016
Zadali jsme nová data Auto SAP o výrobě silničních vozidel v ČR - datové řady id 640, 642 a 643.
7. 10. 2016
Aktualizovali jsme průměrné ceny PHM (N95 a MN) dle dat CCS - řady id 50 a 51.
6. 10. 2016
Právě jsme doplnili data SDA o registraci a vyřazení vozidel do datových řad id 729, 730 a 731.
27. 9. 2016
Vloženy nové údaje ŘLP za 8/2016 - řady id 633 a 634.
27. 9. 2016
MD ČR vydalo nová data v souhrnných čtvrtletních výkazech o autobusové, železniční a silniční nákladní dopravě za 2.Q 2016 - řady id 285 až 290, 666 a 667, 318 až 321, 656 až 659, 326 a 679, vše v kap. Doprava a přeprava
27. 9. 2016
Aktualizovali jsme údaje o počtu vydaných eurolicencí a jejich opisů - řady id 721 a 722.
26. 9. 2016
Zadali jsme nová čísla o vývoji pojistného trhu dle VZ ČAP 2015 - řady id 623 až 626.
26. 9. 2016
Doplnili jsme údaje o dopravních výkonech VLD v ZVS dle výkazu MD Dop 3-04 za roky 2014 a 2015.
26. 9. 2016
Doplnili jsme údaje CCS o průměrných cenách N95 a MN za 8/2016.
15. 9. 2016
Vložili jsme NOVÉ ÚDAJE O MÝTNÉM za období 8/2016. Kapitoly: Ekonomické a jiné vybrané ukazatele / Dopravní sektor / Výnosy a náklady mýtného systému... a Doprava a přeprava / Dopravní a jízdní výkony/Dopravní výkony na pozemních komunikacích...
12. 9. 2016
Aktualizovali jsme datové kapitoly v kapitole Nehodovost v dopravě / Nehody v silniční dopravě
12. 9. 2016
Doplnili jsme údaje Policie ČR o nehodovosti: řady id 424, 653 a 655.
12. 9. 2016
Vložili jsme nová data SAP Auto o počtu vyrobených motorových vozidel domácích značek: řady id 640, 642 a 643.
12. 9. 2016
Přibyla nová data ŘLP o počtu pohybů na letištích a ve vzdušném prostoru ČR - řady id 633 a 634.
2. 9. 2016
Vložili jsme nové údaje do většiny datových řad kapitoly DOPRAVNÍ PARK - dle Ročenky dopravy MD za rok 2015.
2. 9. 2016
Vložili jsme nové údaje do většiny datových řad kapitoly DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - dle Ročenky dopravy MD za rok 2015.
12. 8. 2016
RWE nám poskytlo nové údaje o průměrných cenách CNG - řady id 52 a 53.
10. 8. 2016
Přibyla nová data ŘLP o pohybu na vybraných letištích a ve vzdušném prostoru ČR - řady id 633 a 634.
10. 8. 2016
Doplnili jsme data Policie ČR o nehodovosti na pozemních komunikacích - řady id 424, 653 a 655.
10. 8. 2016
MD ČR zveřejnilo nové údaje o nákladech na 1km u veřejné linkové (autobusové) dopravy - řady id 595 a 596.
10. 8. 2016
Vložili jsme nová data CCS o průměrných cenách N95 a motorové nafty - řady id 50 a 51.
10. 8. 2016
Aktualizovali jsme datové řady obsahující data o čerpacích stanicích - řady id 17, 200, 202 a 203, zdroj: MPO.
9. 8. 2016
Aktualizovali jsme řady id 729, 730 A 731 o nová data (období 7/2016) o registraci nových a vyřazení vozidel z CRV.
9. 8. 2016
Vložili jsme nová data o mýtu za 7/2016 (řady id viz předchozí aktualita).
4. 8. 2016
Zkompletovali jsme údaje ŘSD ČR o projetém mýtu a dopravních výkonech za 1. pololetí 2016. (řady id 142 a 143, 145 a 6, 148 a 9, 151 a 152, 154 a 155, 157 a 126)
20. 7. 2016
Vložili jsme nová data Finanční a Celní správy ČR za rok 2015 (řady id 601 a 602).
18. 7. 2016
Přidali jsme nová data o mýtu, datová řada id 545 (předepsané mýtp. Za pololetí opět meziroční růst..
12. 7. 2016
Doplnili jsme průměrné čtvrtletní ceny motorové nafty ve vybraných zemích EU (řady id 734, 735 a 699 až 706).
12. 7. 2016
Doplnili jsme nové údaje z Ročního přehledu o dopravní obslužnosti krajů (dříve Dop MD 10-01) za rok 2015, které najdete řadách o výši úhrady prokazatelných ztrát, smluvních cenách a dopr. výkonech - km JŘ, vlak a bus km, místo km (řady id 583 až 594).
11. 7. 2016
A ceny motorové nafty a Naturalu 95 i nadále rostou - viz datové řady id 50 a 51.
11. 7. 2016
Doplnili jsme řadu id 600 o celkových dodávkách vybraných petrolejářských výrobků pro trh ČR.
8. 7. 2016
Zadali jsme nové údaje o registraci vozidel dle SDA res. CRV (řady id 729, 730 a 731).
29. 6. 2016
Pomalu doplňujeme zpětně i data v řadách o registraci vozidel v CRV, dnes řadu id 731.
29. 6. 2016
Pomalu doplňujeme i datovou řadu id 321, tj. Přepravní výkony na železnici v mezinárodní dopravě.
29. 6. 2016
Dle AutoSAP jsme aktualizovali údaje o výrobě silničních motorových vozidel v ČR (řady id 640, 642 a 643), do května 2016.
27. 6. 2016
MD ČR zveřejnilo nové údaje o silniční nákladní dopravě (řady id 326, 656 až 659, 679).
27. 6. 2016
MD ČR zveřejnilo nové údaje o autobusové dopravě (řady id 285 až 290).
27. 6. 2016
MD ČR zveřejnilo nové údaje o přepravě věcí a cestujících po železnici (řady id 666 a 667, id 318 až 321).
22. 6. 2016
Aktualizovali jsme datové řady o leteckém provozu v ČR - řady id 633 (vzdušný prostor) a 634 (letiště). Zdroj: ŘLP ČR.
17. 6. 2016
Vložili jsme nová data o mostech na pozemních komunikacích, viz kapitola Dopravní infrastruktura / Silniční a MHD / Stavební objekty / Mosty (řady id 14, 135, 246, 15 a 133 a dále dle krajů))
17. 6. 2016
Vložili jsme nová data o počtu tunelů, podjezdů a železničních přejezdů na silniční síti podle IS ŘSD, řady id 12, 136 a 138.
9. 6. 2016
Vytvořili jsme 3 nové datové řady týkající se registrace silničních vozidel, řady id 729, 730, 731, zdroj: SDA (resp. CRV).
8. 6. 2016
Vložili jsme nová data ŘSD o mýtu. Všechny aktualizované řady lze v naší databázi IODA vyhledat pod klíčovými slovy: mýto, dopravní výkony zpoplatněné mýtem.
6. 6. 2016
Aktualizovali jsme datové řady o cenách motorové nafty a Naturalu 95 dle CCS - id 50 a 51.
6. 6. 2016
Policie ČR zveřejnila nové údaje o nehodách v květnu 2016. Podívejte se na datové řady id 424, 653 a 655.
3. 6. 2016
ČSÚ zveřejnil nové údaje o HDP v běžných cenách za 1. čtvrtletí roku 2016 (řada id 439).
2. 6. 2016
Sdružení AutoSAP vydalo nové údaje o počtu zaměstnanců a platech v automobilovém průmyslu - v IODA jde o datové řady id 644 a 645.
30. 5. 2016
Vložili jsme nové údaje o cenách CNG - řady id 52 a 53, zdroj: RWE
24. 5. 2016
Vložili jsme nová data Auto SAP o výrobě silničních vozidel v ČR do řad id 640 (dle kategorií vozidel), 642 (OA dle výrobců) a 643 (busy dle výrobců)..
23. 5. 2016
Vytvořili jsme novou datovou řadu (id 728) s počtem živnostenských oprávnění na provozování autoškoly (zdroj: MPO)
20. 5. 2016
Zpřesnili a doplnili jsme data do řady id 649: Délka protihlukových stěna na železniční síti SŽDC (zdroj dat: SŽDC)
20. 5. 2016
Aktualizovali jsem údaje o mýtu a dopravních výkonech v mýtném systému: řady v kapitole Doprava a přeprava / Dopravní a jízdní výkony a v kapitole Ekonomické a jiné ukazatele / Dopravní sektor / Výnosy a náklady mýta. (Zdroj dat: ŘSD)
13. 5. 2016
Doplnili jsme údaje o přepravě věcí po silnici za 4. čtvrtletí 2016 (řady id 326, 656 až 659 a 679)
13. 5. 2016
Sdružení pro výstavbu silnic nám poskytlo data o výrobě asfaltových směsí, kameniva a betonu pro cementobetonové kryty (řady id: 725, 726 a 727)
12. 5. 2016
Vložili jsme nová data o průměrných cenách motorové nafty, Naturalu95 a LPG (řady id 50, 51 a 54)
9. 5. 2016
V databázi přibyly 4 nové řady s id 721 až 724 o počtu eurolicencí, opisů eurolicencí a průměrném počtu vozidel na jednoho dopravce.
5. 5. 2016
Přibyla data o nehodovosti na pozemních komunikacích - za 3/2016: počet nehod (řada id 424) a počet usmrcených (id 653 a 655)
5. 5. 2016
Zadali jsme data o leteckém provozu v 3/2016: Počet pohybů ve vzdušném prostoru ČR a na vybraných letištích v ČR ( řady id 633 a 634)
29. 4. 2016
U datových řad id 640, 642 a 643, které zachycují objem výroby motorových vozidel v ČR, jsme (od roku 2014) přešli na měsíční periodu.
23. 4. 2016
Zadali jsme nová data ACRI o železničním průmyslu (řady id 637 a 638).
23. 4. 2016
Na webu IODA jsme spustili nový registrační systém pro zasílání novinek.