IODA, z.s.


PORADENSTVÍ


Poskytujeme poradenství v oblastech:

 • - ekonomika podniku
 • - ekonomika dopravního podniku, tj.
  • - kalkulace nákladů
  • - controlling
  • - řízení cash flow
  • - finanční analýza
 • - ekonomika dopravní obslužnosti
 • - ekonomika dopravy

Bližší informace lze získat na telefonním čísle 737 104 563 nebo na emailu tichy@ioda.cz

Kontaktní formulář:


logo1 logo2 logo3 logo4 logo5 logo6 logo7 logo8 logo9

Naše reference:


Doporučení pro objednatele dopravních služeb v přepravě cestujících (2019)
OBJEDNATELÉ DOPRAVY: odborná studie zaměřená na vyhodnocení výběrových řízení na autobusového dopravce pro PK - transbus s.r.o. (Tichý, J.)

Studie dopravního zatížení vycházející z vybudování rozvojové zóny v oblasti kolejiště Východního nádraží v Děčíně (2019)
DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ: studie pro Magistrát města Děčína (Říha, Z.)

Kalkulace nákladů na zdravotnickou dopravní službu (2019)
ZDRAVOTNICTVÍ: odborná studie pro Asociaci dopravních služeb ve zdravotnictví (Tichý, J.)

Multimodální doprava v Ústeckém kraji se zaměřením na chemický průmysl (2018)
MULTIMODÁLNÍ DOPRAVA: studie pro Ústecký kraj v rámci projektu ChemMultimodal (Říha, Z., Březina, E.)

Vyčíslení skutečné škody a ušlého zisku při přepravě stavebního materiálu (2018)
SOUDNICTVÍ: znalecký posudek pro Obvodní soud pro Prahu 10 (Tichý, J.)

Stanovení nákladových tarifů za přepravu stavebního materiálu podle tarifní vzdálenosti (2018)
STAVEBNICTVÍ: odborná studie pro společnost ÚRS Praha, a.s. (Tichý, J.)

Parametrický model ceny za silniční nákladní přepravu (2018)
PŘEPRAVCI: odborná studie pro společnost ShipVio (Tichý, J., Říha, Z.)

Kalkulace nákladových položek v rámci Výchozího finančního modelu pro DP České Budějovice (2018)
MHD: konzultace v oblasti stanovení nákladů na zajištění dopravní obslužnosti (Tichý, J., Říha, Z.)

Klíčování prokazatelné ztráty vyplývající z dopravní obslužnosti v oblasti Rudná u Prahy (2016)
IDS: odborná studie pro ROPID (Říha, Z., Tichý, J.)

Kalkulace nákladů na zásobování obchodního řetězce (2016)
LOGISTIKA: konzultace stanovení nákladů společnosti AutoBeta s.r.o. (Tichý, J.)

Kalkulace orientačních minimálních nákladů v taxislužbě v Praze (2015)
TAXI: odborná studie pro Asociaci koncesionářů v taxislužbě - AKT (Tichý, J.)

Obvyklá cena dopravního výkonu v MHD Česká Lípa (2015)
SOUDNICTVÍ: znalecký posudek pro Okresní soud v České Lípě (Tichý, J.)

Intenzita provozu v okolí ÚAN Praha Florenc (2015)
DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ: porovnání statistických dat ČSAD Praha holding, a.s. a Technické správy komunikací hl.m. Prahy za rok 2014 (Říha, Z.)

Nákladový index silniční nákladní dopravy (2015)
DOPRAVCI: metodika a webová aplikace Indexcesmad.cz pro ČESMAD Bohemia, z.s. (Říha, Z., Tichý, J., Baroch, V.)

Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě (2012 - 2014)
SDRUŽENÍ DOPRAVCŮ: Sdružení dopravců Čech a Moravy - SAČM (Tichý, J.)

Posudky cenových nabídek na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji (2014)
OBJEDNATELÉ DOPRAVY: 4 odborné posudky pro Liberecký kraj (Tichý, J., Říha, Z., Sliacky, M.)

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu v rámci dopravní obslužnosti Libereckého kraje (2014)
VEŘEJNÁ SPRÁVA: odborná studie pro Liberecký kraj (Tichý, J., Říha, Z., Sliacky, M.)

Stanovení nákladových tarifů společnosti provozující odtahové služby (2011)
ODTAHOVÉ SLUŽBY: konzultace stanovení nákladových tarifů odtahové služby Titlbach (Tichý, J.)