IODA, z.s.

PUBLIKACE

Dar za dar! Pokud věnujete našemu spolku sponzorský dar ve výši minimálně 200 Kč, jako poděkování Vám rádi zašleme některou z publikací spolku IODA, kterou si sami můžete níže vybrat. Více k zaslání daru na záložce podpořte nás.

Publikace vydané spolkem IODA:

Analýza vývoje výběru mýta v ČR (2015)
Veřejná doprava v České republice (2015)

Vybrané publikace, na kterých se podíleli členové IODA:

Základy podnikové ekonomiky (2011 - 2016)
The Costs Calculation And Modelling In Transport (2015)
Kalkulace orientačních minimálních nákladů v taxislužbě v Praze (2015)
Kvalitní evidence jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě (2014)
Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě (2014)
Publikace vytvořené v rámci projektu
„Příprava silniční dopravy na změny důchodového systému“ (2014)