IODA, z.s.


PUBLIKACE

Dar za dar! Pokud věnujete našemu spolku sponzorský dar ve výši minimálně 200 Kč, jako poděkování Vám rádi zašleme některou z publikací spolku IODA, kterou si sami můžete níže vybrat, v tištěné podobě. Více k zaslání daru na záložce podpořte nás.

Vydané spolkem IODA:

Náklady veřejných zakázek a možnosti jejich kontroly (2016)
Analýza vývoje výběru mýta v ČR (2015)
Veřejná doprava v České republice (2015)

Psalo se o IODA:

Newsletter (od 5/2016)
  • newsletter No. 1 (PDF)
Verlag Dashofer: Praktické informace o dopravě v aplikaci IODA (2016)
Busportal.cz (články od 2014)
VTS ČD: Moderní webová databáze IODA (2014)

Podíleli se i členové IODA:

Ekonomika podniku (2016)
Nákladové indexy silniční nákladní dopravy (2016)
Základy podnikové ekonomiky (2011 - 2016)
The Costs Calculation And Modelling In Transport (2015)
Kalkulace orientačních minimálních nákladů v taxislužbě v Praze (2015)
Kvalitní evidence jako nástroj k řešení demografického vývoje v silniční dopravě (2014)
Metodika kalkulace nákladů v silniční dopravě (2014)
Publikace vytvořené v rámci projektu
„Příprava silniční dopravy na změny důchodového systému“ (2014)