PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Počítadlo


Počet evidovaných datových řad

541

Počet uložených číselných hodnot

70 343


Ke stažení


Logo: velké a malé

Promovideo: zde nebo na Youtube
Videomanuál: zde nebo na Youtube

Spolu s rozvojem moderních webových aplikací neustále roste chuť společnosti po rychlém přístupu k detailním informacím z různých oblastí veřejného života. Stejně tak je tomu i u dopravy, jejíž vliv na život každého z nás je nepopiratelný.

K pochopení dopravního systému státu je potřeba vnímat dopravu jako synergicky fungující celek, v němž má každý prvek svůj význam. Roli každého takového prvku lze vyjádřit po stránce technické, technologické, organizační či ekonomické a je žádoucí mít systém nastaven dlouhodobě tak, aby byly všechny jeho složky využívány racionálně a maximálně efektivně.

Cílem spolku IODA je shromažďovat významná data o dopravě a ekonomice dopravy na jednom místě a prostřednictvím stejnojmenné webové aplikace umožnit jejím uživatelům rychlý a snadný přístup ke kvalitním, vhodně strukturovaným a aktuálním informacím, které si může každý zobrazit v libovolně dlouhém časovém úseku a následně využít podle svých potřeb v tabelární či grafické podobě. (ukázka)

Jedním z hlavních dokumentů, z nichž jsou v současnosti čerpány údaje pro různé analýzy v oblasti dopravy, patří statistická Ročenka dopravy ČR, kterou každoročně vydává Ministerstvo dopravy ČR. Z tohoto důvodu tvoří jádro databáze právě tato data, která jsou však postupně doplňována z mnoha dalších zdrojů. Většina z nich je přitom soustředěna i na portálu VýRočenky.cz.

Projekt IODA je nekomerční projekt, jehož cílem je prostřednictvím moderní webové aplikace zpřístupnit informace o dopravě v ČR široké veřejnosti.

                    Projekt IODA má záštitu Ministerstva dopravy ČR.