IODA, z.s.

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Spolek nadšených sběratelů (nejen) statistických dat o dopravě a ekonomice dopravy, který dnes vystupuje pod jménem IODA, z.s., se začal pozvolna formovat přibližně v roce 2010, mj. na základě námětů Ing. Jaromíra Kunsta (mj. bývalého generálního ředitele Českých drah a trpělivého pedagoga působícího na sklonku života na Fakultě dopravní ČVUT), který nás přivedl na myšlenku, že by bylo dobré vytvořit si pro své vlastní potřeby databázi údajů, na kterých by se daly pochopit a prezentovat zajímavé dopravně-ekonomické souvislosti.

K tomu, aby mohlo naši mravenčí práci využít co nejširší spektrum uživatelů, jsme se rozhodli vyvinout vlastní webové databázové aplikace IODA a VýRočenky, které vytváří unikátní symbiózu databáze údajů a databáze zdrojových dokumentů, z nichž jsme tato data čerpali. Více o nich najdete na našem letáku.

Dopravu je potřeba vnímat jako synergicky fungující celek, v němž má každý prvek svůj význam. Roli každého takového prvku lze vyjádřit po stránce technické, technologické, organizační či ekonomické a je žádoucí mít systém nastaven dlouhodobě tak, aby byly všechny jeho složky využívány racionálně a maximálně efektivně. Takový systém bychom mohli označit jako dopravní systém státu.

Cílem spolku IODA je zejména shromažďovat významná data o tomto systému na jednom místě a prostřednictvím našich aplikací umožnit jejich uživatelům rychlý a snadný přístup k důvěryhodným a kvalitním údajům, které si může každý zobrazit v libovolně dlouhém časovém úseku a následně využít podle svých potřeb v tabelární či grafické podobě.

Jedním z hlavních dokumentů, z nichž jsou v současnosti čerpány údaje pro různé analýzy v oblasti dopravy, patří statistická Ročenka dopravy ČR, kterou každoročně vydává Ministerstvo dopravy ČR. Z tohoto důvodu tvoří jádro databáze právě tato data, která jsou však postupně doplňována z mnoha dalších zdrojů. Většina z nich je přitom soustředěna i na portálu VýRočenky.cz.

Databáze IODA v současnosti obsahuje přes 100 000 čísel ve více než 600 datových řadách, které byly čerpány z více než 500 dokumentů. Databáze VýRočenky obsahuje i další zajímavé dokumenty a celkem je v ní nyní uloženo přes 600 dokumentů.

IODA, z.s. je nekomerční subjekt, jehož cílem je prostřednictvím moderních webových aplikací zpřístupnit informace o dopravě v České republice široké veřejnosti. Více o cílech projektu najdete v naší power-pointové prezentaci.

IODA, z.s. se hlásí ke svým právům pořizovatele databází IODA a VýRočenky ve smyslu autorského zákona.

IODA má záštitu Ministerstva dopravy ČR.

Naše projekty a aplikace též získaly různá ocenění:

  • 9. místo v soutěži Společně otevíráme data pořádané Fondem Otakara Motejla
  • Logo OSF Logo FOM