IODA, z.s.

MAPY

Budujte s námi databázi map!
Pomozte nám, prosím, doplnit železniční mapy chybějící v časové řadě.
Vítáme i mapy pozemních komunikací, mapy vodních cest, letišť a další.

ŽELEZNIČNÍ MAPY

Mezinárodní železniční síť
Tranzitní koridory a tratě transevropské železniční sítě nákladní dopravy
Evropské nákladní koridory
Mapa železniční sítě - dle krajů
Železniční trasy podle kategorií
Mapa železniční sítě ke knižnímu jízdnímu řádu
Číslování tratí podle nákresných jízdních řádů
Číslování tratí podle Prohlášení o dráze
Cenové kategorie tratí
Počty traťových kolejí a systémy trakčních proudových soustav
Dálkové řízení provozu
Provozní zatížení - řády kolejí
Dovolené traťové třídy zatížení
Největší traťové rychlosti
Traťové rádiové systémy
Vlakový zabezpečovač (a informační body systému AVV)
Informační body systému AVV
Traťová zabezpečovací zařízení
Rekuperace
Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek
Linkové vedení vlaků dálkové osobní dopravy v objednávce MD ČR
Číslování vlaků na jednotkové pozici
Kódy tratí pro kombinovanou dopravu
Obvody uzlových železničních stanic a regionálnich center provozu
Operativní řízení provozu
Regionální centra provozu a provozní obvody
Správy dopravní cesty a stavební správy
Trakční proudová soustava
Tratě se specifickým řízením provozu
Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy
Rozdělení tratí podle Oblastních středisek sestavy jízdního řádu
Zábrzdné vzdálenosti

MAPY SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍTĚ

Mapy silniční a dálniční sítě v ČR
Pentlogram (intenzita dopravy)

PLAVEBNÍ MAPY

Plavební mapy ČR (SPS)
Labsko-vltavský dopravní informační systém (LAVDIS)
Databáze plavebních objektů (LAVDIS)

MAPY LETIŠŤ

Mapa letišť v ČR
Databáze letišť v ČR